BOZP

Omezte rizika, která přináší každá lidská činnost během pracovního procesu.
Nabízíme služby spojené se zajištěním BOZP – bezpečnosti práce všem právnickým či fyzickým osobám.

Více informací

Koordinátor BOZP na staveništi

Nabízíme služby odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi jak pro přípravné fáze projektů stavby, tak pro samotnou realizaci stavby.

Více informací

Požární ochrana

Našim klientům nabízíme veškeré potřebné služby v oblasti PO – požární ochrany. Neváhejte a zajistěte si profesionální služby v oblasti požární ochrany a předcházejte nežádoucím rizikům!

Více informací

Odborná školení

Zajistěte odborné služby zákonných školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců v oblasti prevence rizik, v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví od profesionálů včas a v souladu s platnou legislativou.

Více informací

Investorsko-inženýrská činnost

Zajistíme přípravu developerských projektů, projekční práce, zajištění stavebního pozemku, inženýrskou činnost a realizaci stavebních zakázek.

Více informací

Podniková ekologie

Kompletní služby v oblasti ochrany životního prostředí a podnikové ekologie vyplývajcí z platné legislativy.

Více informací

SINNET.EU s.r.o.

je specialista na poskytování služeb spojenými se zákonými povinnostmi jako jsou zejména bezpečnost práce BOZP, požární ochrana PO a odborná školení. Naše společnost nabízí také pro zhotovitele staveb výkon činnosti Koordinátora BOZP.

Omezte rizika, spojená s dodržováním všech povinností, které vám ukládají různé předpisy, nařízení a vyhlášky, včas a v souladu s platnou legislativou ČR.

Kontaktujte nás

Telefon:       725 809 144
Email:       info@sinneteu.cz

Nezávazně poptat