Zajistěte odborné služby zákonných školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců v oblasti prevence rizik,
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví od profesionálů  včas a v souladu s platnou legislativou.

Dle příslušných ustanovení zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru
předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce.

Zaměstnavatel musí zajistit periodická školení ve stanovených intervalech.

 

V rámci služeb BOZP, PO provádíme tato školení:

 • Školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP a PO
 • Školení zaměstnanců z oblasti BOZP a PO
 • Školení řidičů referentských vozidel
 • Odborná příprava požárních hlídek
 • Školení ohlašovny požáru
 • Školení práce ve výškách
 • Školení vysokozdvižných vozíků základní i opakované
 • Školení vazačů břemen základní i opakované
 • Školení jeřábníků základní i opakované
 • Školení práce na stavbě
 • Školení práce nakládání s chemickými látkami
 • Školení práce s motorovou pilou – příčné řezy
 • Školení obsluhy křovinořezu
 • Školení obsluhy plynových zařízení
 • Školení první pomoci