SINNET.EU s.r.o. je specialista na poskytování služeb spojených se zákonnými povinnostmi jako jsou zejména bezpečnost práce, požární ochrana, a odborná školení.

Omezte rizika spojená s dodržováním všech povinností, které vám ukládají různé předpisy, nařízení a vyhlášky, včas a v souladu s platnou legislativou ČR a rizika, která přináší každá lidská činnost během pracovního procesu.

Naše společnost také nabízí pro zhotovitele staveb výkon činnosti Koordinátora BOZP dle požadavku §14 a 15 zákona č 309/2006 Sb. v platném znění. Činnosti koordinátora zajišťujeme při přípravě díla a při jeho realizaci.

Nabízíme služby a zkušenosti ve zmíněných oblastech pro právnické i fyzické osoby, vlastníky bytů a bytových domů a také společenství vlastníků.
Jsme schopni zpracovat předběžnou cenovou nabídku na základě vaší poptávky. Použít můžete kontaktní formulář zde.

V případě, že nás oslovíte, dokážeme zabezpečit kompletní balík služeb BOZP / Koordinátor BOZP na stavbách, PO a odborných školení.
Naším cílem je vaše spokojenost, bezpečnost vašich zaměstnanců a ochrana vašeho majetku po stránce ochrany před požárem.

 

Sinnet.eu vozový park